Japanime Games - Battle of the Nine Realms Foil Card Set

$26.99

From Japanime Games.

Contains beautifully foiled versions of the Battle of the Nine Realms Gods:

 • Odin
 • Thor
 • Valkyrie
 • Loki
 • Gefjon
 • Hel
 • Athena
 • Artemis
 • Zeus
 • Apollo
 • Poseidon
 • Hades
 • Norns
 • Ares
 • Skadi
 • Ceres
 • Leucothea
 • Eris